ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับ iPad Mini ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับ iPad Mini จากการจับรางวัลครั้งที่ 4

1.คุณรสสุคนธ์ ลีวานันท์ ทะเบียน ชฬ-3332 รหัส MI-0399
2.คุณมยุรฉัตร กำลังเอก ทะเบียน ฮข-3784 รหัส MI-1031
3.คุณสุมล พงศ์ทิพย์พนัส ทะเบียน ญฬ-7479 รหัส MI-1106
4.คุณโสภณ มุ่งสิริกุล ทะเบียน ฆพ-2900 รหัส MI-1058

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะ

ไว้ร่วมสนุก กันกับกิจกรรมดีๆ ของควอลิตี้ ในครั้งต่อๆ ไปนะคะ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับ iPad Mini ครั้งที่ 4 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับ iPad Mini ครั้งที่ 4 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับ iPad Mini ครั้งที่ 4

บริษัทประกันชั้นนำ