ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์ซ่อมตัวถังและสีในเครือนครชัย ได้รับคัดเลือก

ศูนย์ซ่อมตัวถังและสีในเครือนครชัย ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐานดีเด่น เกรด AAA (เกรดดีที่สุด)
โดยได้รับการคัดเลือกจากกรุงเทพประกันภัย และประชาสัมพันธ์ศูนย์ซ่อมนครชัย ผ่าน นิตรสารต่างๆ อาทิเช่น เปรียว
และ ในช่วงเวลารายการทีวี ได้แก่ เรื่องเล่าเช้านี้ (ช่อง3) ศูนย์ซ่อมตัวถังและสีในเครือนครชัย ได้รับคัดเลือก

บริษัทประกันชั้นนำ